Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Výkonný výbor SKRP

 

 

 

„Je výkonným orgánem krajské organizace Pionýra, který vykonává usnesení krajské rady Pionýra a řídí činnost KOP mezi jednáními KRP. Má alespoň tři členy, způsob volby stanovuje jednací řád KOP. Každý člen VV KRP odpovídá za uskutečňování dílčích úseků činnosti, které mu byly s jeho souhlasem svěřeny VV KRP.“

Výkonný výbor Krajské rady Pionýra:

    • schvaluje návrh programového a organizačního zajištění akcí KOP, včetně jejich rozpočtu;
    • rozhoduje o zřízení oddílů a volnočasových klubů přímo u KOP a o jejich případném zrušení nebo sloučení;
    • rozhoduje o registraci individuálních členů při KOP;
    • jmenuje a odvolává jmenované pionýrské pracovníky pobočného spolku minimálně v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy spolku.

 

 

Jiří Žďára
předseda

jiri.zdaraseznam.cz
775 291 206

 
 

Markéta Fraitová
Ekonom

marketapionyr.cz
777 793 701‬

 

Mgr. Petra Zavadilová
správce TZ Čimelic
koordinátor projektů

petra.zavadilovaseznam.cz
725 506 432

 

Lenka Žalmanová
garant vzdělávání

lenkaZERO2seznam.cz
727 869 777

 

Eliška Konupková
soutěže, Pionýrský sedmikvítek

e.konupkovaseznam.cz
727 869 777