Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Výkonný výbor SKRP

 

„Je výkonným orgánem krajské organizace Pionýra, který vykonává usnesení krajské rady Pionýra a řídí činnost KOP mezi jednáními KRP. Má alespoň tři členy, způsob volby stanovuje jednací řád KOP. Každý člen VV KRP odpovídá za uskutečňování dílčích úseků činnosti, které mu byly s jeho souhlasem svěřeny VV KRP.“

Výkonný výbor Krajské rady Pionýra:

    • schvaluje návrh programového a organizačního zajištění akcí KOP, včetně jejich rozpočtu;
    • rozhoduje o zřízení oddílů a volnočasových klubů přímo u KOP a o jejich případném zrušení nebo sloučení;
    • rozhoduje o registraci individuálních členů při KOP;
    • jmenuje a odvolává jmenované pionýrské pracovníky pobočného spolku minimálně v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy spolku.

 

Jakub Hanuš
předseda

predsedastredocesky.pionyr.cz
776 579 967

Jiří Žďára
Ekonom

jiri.zdaraseznam.cz
775 291 206

Ing. Josef Chládek
vzdělávání

josef.chladekvolny.cz
602 146 993

Bc. Petra Zavadilová
správce TZ Čimelic
koordinátor projektů

petra.zavadilovaseznam.cz
725 506 432

Eliška Konupková
soutěže, Pionýrský sedmikvítek

e.konupkovaseznam.cz
727 869 777

Lenka Žalmanová
soutěže, Pionýrský sedmikvítek

lenkaZERO2seznam.cz
606 270 113

Ing. Tomáš Suchý
člen VV

tomas-vvskrppost.cz
774 096 696