Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

O nás

Pionýr je spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Naše oddíly a kluby nabízejí činnost dívkám i chlapcům na více než 600 místech po celé republice. Velká část aktivit Pionýra je otevřená veřejnosti. Hlavní činností Pionýra je veřejně prospěšná činnost, která zahrnuje kulturně výchovnou a vzdělávací činnost, hájí a uspokojuje zájmy.

Pionýr podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů, především s ohledem na ochranu práv a rozvíjí jejich volnočasových aktivit. Zabývá se výchovou, vzdělávací a charitativní činností, bez ohledu na jejich členství ve spolku. (viz Stanovy a Program Pionýra).

Pionýr umožňuje svým členům i dalším účastníkům rozvíjet jejich zájmy prostřednictvím všestranné činnosti a kolektivní spolupráce v celoroční činnosti, prázdninových táborech a dalších volnočasových aktivitách. Pionýr nabízí pestrou škálu aktivit. V oddílech se nejčastěji jedná o pravidelné schůzky, nadále se věnují mnoho dalším aktivitám a to přes turistiku, hudbu, sport ale také výtvarná činnost a charitativní akce. Tuto činnost zabezpečují především dobrovolní pracovníci, kteří se starají o chod akcí a bezpečnost dětí.

Typické pro pionýry je důraz na výchovu, otevřenost, rozmanitost, nezávislost a koedukovanost. Oddílové schůzky jsou pro kluky a holky každého věku. Děti se tu rychle seznámí a skamarádí, scházejí se v klubovnách jednou týdně na schůzkách. Na schůzkách zažijí mnoho zábavy a zajímavých her, mohou si tu zkusit i něco nového a ověřit si své dovednosti, bystrost a znalost.

Pro děti jsou připravené nejrůznější klubové činnosti, tyto kluby jsou jinou možností využití volného času. Nabídka činnosti je velmi pestrá a tak záleží na tom co si děti chtějí zkusit. Nabízíme výtvarné činnosti, horolezeckou stěnu, deskové hry, modelářství, florbal a mnoho dalších zajímavých sportů.

Krajská organizace Pionýra zabezpečuje základní servis pro činnost pionýrských skupin a jejich oddílů. Reprezentuje sdružení na úrovni kraje, komunikuje se státní správou, krajskými institucemi a ostatními sdruženími. Zajišťuje vzdělávání vedoucích a pomáhá při realizaci programů pro děti a mládež.

Středočeská krajská organizace Pionýra

vznikla jako organizační a hospodářská jednotka občanského sdružení Pionýr v září roku 2000, je nadána způsobilostí k právním úkonům jménem spolku Pionýr ve Středočeském kraji. SKOP sdružuje všechny pionýrské skupiny ve Středních Čechách.

Činnost Středočeské krajské organizace Pionýra je podporována prostřednictvím programu podpory a ochrany činnosti dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, či dotačními prostředky Krajského úřadu Středočeského kraje. Na zajištění jejího chodu se samozřejmě finančně i svojí dobrovolnou prací podílí jeho členové.

Středočeská krajská organizace od roku 2004 spravuje táborovou základnu v Čimelicích, kterou postupně opravuje.