Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Kontrolní komise SKOP

„Provádí kontrolu dodržování vnitřních předpisů spolku Pionýr a obecně platných předpisů, a to jak v rámci KOP, tak i ve všech pobočných spolcích v její působnosti.“

Jakub Hanuš
předseda

kontrolnikomisestredocesky.pionyr.cz
776 579 967

Miroslav Hrbáček

m.hrbacekpost.cz
606478977

Ing. Jiří Vostřel

generaljirkaseznam.cz
606 249 377