Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Kontrolní komise SKOP

„Provádí kontrolu dodržování vnitřních předpisů spolku Pionýr a obecně platných předpisů, a to jak v rámci KOP, tak i ve všech pobočných spolcích v její působnosti.“

Ing. Jiří Vostřel
předseda

generaljirkaseznam.cz
606 249 377

Miroslav Hrbáček

m.hrbacekpost.cz
606478977

Ilona Baboráková