Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

V Kostelci nad Labem se dne 18. 10. 2014 uskutečnilo třetí kolo střelecké ligy, která byla pořádána za velké finanční podpory Ministerstva obrany ČR. Jedním z cílů této akce je dát možnost dětem, mládeži i dospělým porovnat si své schopnosti s ostatními soutěžícími. Dalším z cílů je zvyšováním branných dovedností ovlivňovat vědomí dětí a mládeže směrem k zajišťování obranyschopnosti ČR.

Cílem projektu je, formou nabídky střeleckých akcí, konfrontovat dosaženou úroveň v oblasti branné výchovy u účastnících se jednotlivců a soutěžních kolektivů z jednotlivých míst Středočeského kraje a vzhledem otevřenosti plánovaných akcí i z ostatních částí České republiky. U jednotlivých věkových kategorií poskytnout možné náměty k dalšímu rozvíjení branné oblasti v místech působení jednotlivých subjektů. Dále pak s vytvářením pozitivního vztahu k Armádě České republiky s orientací na vojenské povolání.

Toto kolo bylo uskutečněno našimi mladými členy a ti se snažili udělat kolo trochu veselejší. Tentokrát se nestřílelo do terčů s obrysem člověka, ale do terčů s obrázky lovné zvěře. Nejvíce si účastníci vybírali obrázky s kachnou divokou, u kterých naši instruktoři zvládali i žertovné „kdákání“. Další zvířátka nepřišli, ale nezmar. Všechny terče se zvířátky byly úspěšně rozstříleny, nezůstal ani jeden bažant, srnec, zajíc či prase divoké. Na této akci se zabavili i děti, které obzvlášť pobavili vtipné zvuky našich instruktorů. Tato akce byla velice vydařená a účastníků po celou dobu stále přibývalo. Diplomy byli účastníkům, psány právě na terče s obrázky lovné zvěře.

V době, kdy soutěžící měli mezi jednotlivými disciplínami volný čas, jim bylo umožněno vyzkoušet si další směry branných dovedností jako je arsoft, paitball a millitary geocaching.

 

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první testovací příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.

Cílem této akce, která se uskutečnila 20. 9. 2014 v Čimelicích, bylo ukázat veřejnosti, nejen naši práci s dětmi, ale také vynalézavost a hravost. Zahájili jsme novou akci, a to branný závod pro veřejnost. Tato akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva obrany ČR a jejím úkolem je v rámci několika akcí ukázat veřejnosti další možnosti aktivního využívání volného času, zvyšování fyzické a psychické odolnosti a tím i zvyšování obranyschopnosti státu.

Tento již druhý branný závod pro veřejnost v roce 2014 byl velmi deštivý. Déšť nám, ale závodníky neodehnal a na poslední závod jich přišlo víc než dost. Déšť tento závod ještě více zpestřil a naše překážky byly bahnitější než kdy předtím. Střelba vzduchovkou se kvůli dešti konala pod přístřeškem, ale účastníci nebyli o stanoviště ochuzeni. Překonávání přírodních podmínek bylo díky dešti velmi namáhavé a mokří soutěžící zdolávali příkopy a stromy co jim síly stačili. Při běhu na dlouho trat mohli doplnit tekutiny u stánku s pitnou vodou, u kterého stáli naše instruktorky s vřelým úsměvem. Poslední závod utekl jako voda a nám nezbývalo nic jiného než uvést vše do původního stavu a těšit se na další ročník této úspěšné akce.

Na táborové základně Středočeské krajské organizace Pionýra se dne 20. 9. 2014 uskutečnilo druhé kolo střelecké ligy, která byla pořádána za velké finanční podpory Ministerstva obrany ČR. Jedním z cílů této akce je dát možnost dětem, mládeži i dospělým porovnat si své schopnosti s ostatními soutěžícími. Dalším z cílů je zvyšováním branných dovedností ovlivňovat vědomí dětí a mládeže směrem k zajišťování obranyschopnosti ČR.

Cílem projektu je, formou nabídky střeleckých akcí, konfrontovat dosaženou úroveň v oblasti branné výchovy u účastnících se jednotlivců a soutěžních kolektivů z jednotlivých míst Středočeského kraje a vzhledem otevřenosti plánovaných akcí i z ostatních částí České republiky. U jednotlivých věkových kategorií poskytnout možné náměty k dalšímu rozvíjení branné oblasti v místech působení jednotlivých subjektů. Dále pak s vytvářením pozitivního vztahu k Armádě České republiky s orientací na vojenské povolání.

Toto druhé kolo naší střelecké ligy se uskutečnilo za velmi nepříznivého počasí, po celou dobu se střídalo slunce s deštěm, takže všichni neměli stejné podmínky, ale to nikomu příliš nevadilo. /část byla velká a u všech účastníků panovala dobrá nálada a hravost. Pro děti, které nesoutěžili, byl navíc připravený stánek s omalovánkami. Děti si mohly vymalovat obrázek pionýrského psa, který měl mnoho podob. Nejvíce děti, ale požadovali psa poznání. Naši střelci si vedli velice úspěšně a mnohokrát byl terč zasažen. V závěru se přidali i vedoucí a soutěžili s účastníky, kteří se umístili na stupínku vítězů. Soutěžilo se o to, kdo bude mít lepší mušku. Bohužel naši vedoucí byli poraženi, jedním starším pánem, který moc rád vzpomínal na vojnu. Jeho střelba se neobešla bez vtipných příběhů z jeho života. Všichni účastníci naslouchali a při závěrečném opékání buřtů se toto vyprávění velice hodilo.

V době, kdy soutěžící měli mezi jednotlivými disciplínami volný čas, jim bylo umožněno vyzkoušet si další směry branných dovedností jako je arsoft, paitball a millitary geocaching.

V Mladé Boleslavi se dne 26. 6. 2014 uskutečnilo první kolo střelecké ligy, která byla pořádána za velké finanční podpory Ministerstva obrany ČR. Jedním z cílů této akce je dát možnost dětem, mládeži i dospělým porovnat si své schopnosti s ostatními soutěžícími. Dalším z cílů je zvyšováním branných dovedností ovlivňovat vědomí dětí a mládeže směrem k zajišťování obranyschopnosti ČR.

Cílem projektu je, formou nabídky střeleckých akcí, konfrontovat dosaženou úroveň v oblasti branné výchovy u účastnících se jednotlivců a soutěžních kolektivů z jednotlivých míst Středočeského kraje a vzhledem otevřenosti plánovaných akcí i z ostatních částí České republiky. U jednotlivých věkových kategorií poskytnout možné náměty k dalšímu rozvíjení branné oblasti v místech působení jednotlivých subjektů. Dále pak s vytvářením pozitivního vztahu k Armádě České republiky s orientací na vojenské povolání.

Střelecká liga tak i nadále rozšiřuje povědomí o střeleckých klubech a ukazuje možnosti jak i nadále rozvíjet základy střeleckého sportu, střeleckou techniku, zvyšování jejich fyzické a psychické zdatnosti a v neposlední řadě se zaměřit i na rozšiřování členské základny v tomto odvětví a dovedností, které jsou při provozování tohoto sportu nezbytné.

Vzájemně se soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky a vzduchové pistole. Střílelo se na terče s obrysem člověka ve stoje a i vleže. Účastníci stříleli z různých vzdáleností a zjišťovali, že čím jsou dál od terče, tím se jim hůře trefuje. Při střelbě bylo hrobové ticho a všichni se báli promluvit, aby střelce nevyrušili z jeho soustředění. Tuto akci bralo mnoho účastníků velmi vážně a o přesnosti střeli se dokázali i dohadovat. Na tuto akci přišli spíše starší účastníci a ověřili si, že jejich zkušenosti z vojny jim k něčemu byly.

V době, kdy soutěžící měli mezi jednotlivými disciplínami volný čas, jim bylo umožněno vyzkoušet si další směry branných dovedností jako je arsoft, paitball a millitary geocaching.

Cílem této akce, která se uskutečnila 3. 5. 2014 v Unhošti, bylo ukázat veřejnosti, nejen naši práci s dětmi, ale také vynalézavost a hravost. Zahájili jsme novou akci, a to branný závod pro veřejnost. Tato akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva obrany ČR a jejím úkolem je v rámci několika akcí ukázat veřejnosti další možnosti aktivního využívání volného času, zvyšování fyzické a psychické odolnosti a tím i zvyšování obranyschopnosti státu. Akce probíhala tak, že jsme postavili překážky, přes které museli účastníci skákat, nebo je obíhat. Branný závod zahrnoval střelbu vzduchovkou, hod granátem, běh na dlouhou trať a překonání přírodních překážek. Počasí nám krásně vyšlo a tak dorazilo mnoho účastníků různých věkových kategorií. Všem se naše akce velice líbila, a i když si někteří šáhli na dno svých sil. Největší potíže měli při překonání přírodních překážek jako je prodírání se houštím a lezení v blátě. Nic z takovýchto aktivit není pro slabé povahy. Dětem se lezení v bahně líbilo a ukázali nám svou vynalézavost a soutěživost. Nejlepší výkony byly odměněny a ti co se neumístili na stupínku vítězů, neodešli domů zklamáni, ale obohaceni o nové zážitky a zkušenosti.