Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Účetní závěrky 2021

Sběr a kontrola účetních závěrek za rok 2021 proběhne následujícím způsobem:

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ: 28. 2. 2022 (v individuálních případech možno domluvit jinak)
EMAIL PRO ZASLÁNÍ: zaverky@stredocesky.pionyr.cz

POSTUP:

 1. Individuální konzultace online nebo v kanceláři
  1. během ledna dotazy k účtování
  2. během ledna a února pomoc se sestavením závěrky
 2. Kontrola zaslaných výkazů (nepodepsaných) – do 28. 2. 2021
 3. Zaslání podepsaných zkontrolovaných výkazů po potvrzení KK

JEDNOTKY ÚČTUJÍCÍ V PODVOJNÉM ÚČETNICTVÍ ODEVZDÁVAJÍ:

 • rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu k účetní závěrce
 • hlavní knihu v členění na analytické účtu včetně rozpisu dokladů
 • doklad o odděleném účtování dotací (např. v Money S3 export „zisk střediska/zakázky)
 • přehled hospodářských výsledků jednotlivých dílčích činností (např. v Money S3 export "zisk střediska/zakázky")
 • inventarizační zápis potvrzený jmenovanou inventarizační komisí včetně příloh
  (inventarizace pokladny, výpis z BU k 31. 12., karty DHM, saldo, …)
 • pokyn k provedení inventarizace a jmenování členů inventarizační komise
  (statutární zástupce ani hospodář nesmí být předsedou inventarizační komise)

JEDNOTKY ÚČTUJÍCÍ V JEDNODUCHÉM ÚČETNICTVÍ ODEVZDÁVAJÍ:

PŘED ODEVZDÁNÍM ZKONTROLUJTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚCI:

 • výkazy jsou vystaveny k 31. 12. 2021, jsou v tisících a neobsahují nulové řádky
 • ve výkazech sedí součty – může vzniknout chyba při zaokrouhlování na tisíce, potom je potřeba ručně opravit na účtech, kde dojde k minimálnímu zkreslení skutečného stavu – tedy účty s největší hodnotou
 • v rozvaze souhlasí aktiva a pasiva
 • HV ve výkazu zisku a ztrát souhlasí s HV v rozvaze
 • se zveřejněným výkazem na justice.cz porovnejte, že sedí stav na konci roku 2020 se stavem na začátku roku 2021 – opět může dojít k chybě při zaokrouhlování
 • byla využita daňová úspora (o daňové úspoře nemusíte účtovat)
 • pokud vybíráte členské příspěvky ve stejné výši jako je odvod na Pionýr, je potřeba o tuto skutečnost vyznačit v příloze k UZ – v bodu Z
 • dlouhodobý majetek vedený na účtu 028 je plně odepsán, jedná se pouze o majetek pořízený do roku 2002

AKTUÁLNÍ STAV ODEVZDÁNÍ A KONTROL:

rok
název PS
Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k UZ
Pokyn k inventarizaci
Inventarizace
Inventarizace pokladny
Inventarizace BU
Hlavní kniha
Poznámky
2021
6. PS Kolín
odevzdáno
2021
8. PS Příbram
čekáme na final 2020 a doplnění inventarizace
2021
PC ORP Mělník
odevzdáno
2021
PS "Klub dětí" Dobrovice
odevzdáno
2021
PS "MOV" Střelka
odevzdáno
2021
PS "Pětka" Trubská
odevzdáno
2021
PS 1. PTS Táborník MB
čeká na podpisy
2021
PS Akademie Sportu
čeká na podpis
2021
PS Beroun 1
odevzdáno
2021
PS Beroun-Závodí
odevzdáno
2021
PS Čáslav
odevzdáno
2021
PS Jince
odevzdáno
2021
PS Kamýk nad Vltavou
odevzdáno
2021
PS Lubná
odevzdáno
2021
PS Modelářské centrum MB
čeká na podpisy
2021
PS Nymburk 2
odevzdáno
2021
PS Paprsek Unhošť
odevzdáno
2021
PS PC Florbalová akademie
čeká na opravu
2021
PS Počaply
odevzdáno
2021
PS Potočáci Kladno
2021
PS Rak Rakovník
odevzdáno
2021
PS Restart
čeká na podpis
2021
PS Speciálních sil - AČR
čeká na podpis
2021
PS Švermováček
odevzdáno
2021
PS Ursa
odevzdáno
2021
PS Veteráni Kladno
čeká na opravu
2021
PS Výsadkáři 8280
čeká na podpis
2019
PS Potočáci Kladno
nedodáno
2020
PS Potočáci Kladno
nedodáno
2020
PS Ursa
odevzdáno
2021
PS Mladý Vodák
odevzdáno
2020
6. PS Kolín
zveřejněno
2020
8. PS Příbram
kontrola účetnictví
2020
PC ORP Mělník
zveřejněno
2020
PS "Klub dětí" Dobrovice
zveřejněno
2020
PS "MOV" Střelka
zveřejněno
2020
PS "Pětka" Trubská
zveřejněno
2020
PS 1. PTS Táborník MB
zveřejněno
2020
PS Akademie Sportu
zveřejněno
2020
PS Beroun 1
zveřejněno
2020
PS Beroun-Závodí
zveřejněno
2020
PS Čáslav
zveřejněno
2020
PS Jince
zveřejněno
2020
PS Kamýk nad Vltavou
zveřejněno
2020
PS Lubná
zveřejněno
2020
PS Mladý Vodák
zveřejněno
2020
PS Modelářské centrum MB
zveřejněno
2020
PS Nymburk 2
zveřejněno
2020
PS Paprsek Unhošť
zveřejněno
2020
PS PC Florbalová akademie
zveřejněno
2020
PS Počaply
zveřejněno
2020
PS Rak Rakovník
zveřejněno
2020
PS Restart
zveřejněno
2020
PS Speciálních sil - AČR
zveřejněno
2020
PS Švermováček
zveřejněno
2020
PS Veteráni Kladno
zveřejněno
2020
PS Výsadkáři 8280
zveřejněno
2019
6. PS Kolín
zveřejněno
2019
8. PS Příbram
zveřejněno
2019
PC ORP Mělník
zveřejněno
2019
PS "Klub dětí" Dobrovice
zveřejněno
2019
PS "MOV" Střelka
zveřejněno
2019
PS "Pětka" Trubská
zveřejněno
2019
PS 1. PTS Táborník MB
zveřejněno
2019
PS Akademie Sportu
zveřejněno
2019
PS Beroun 1
zveřejněno
2019
PS Beroun-Závodí
zveřejněno
2019
PS Čáslav
zveřejněno
2019
PS Jince
zveřejněno
2019
PS Kamýk nad Vltavou
zveřejněno
2019
PS Lubná
zveřejněno
2019
PS Mladý Vodák
zveřejněno
2019
PS Modelářské centrum MB
zveřejněno
2019
PS Nymburk 2
zveřejněno
2019
PS Paprsek Unhošť
zveřejněno
2019
PS PC Florbalová akademie
zveřejněno
2019
PS Počaply
zveřejněno
2019
PS Rak Rakovník
zveřejněno
2019
PS Restart
zveřejněno
2019
PS Speciálních sil - AČR
zveřejněno
2019
PS Švermováček
zveřejněno
2019
PS Ursa
zveřejněno
2019
PS Veteráni Kladno
zveřejněno
2019
PS Výsadkáři 8280
zveřejněno
2018
PS Potočáci Kladno
odevzdáno
2017
PS Potočáci Kladno
odevzdáno
Poslední aktualizace: 6. 6. 2022, 14:33