Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Střelecká liga v Mladé Boleslavi

30.6.2014

V Mladé Boleslavi se dne 26. 6. 2014 uskutečnilo první kolo střelecké ligy, která byla pořádána za velké finanční podpory Ministerstva obrany ČR. Jedním z cílů této akce je dát možnost dětem, mládeži i dospělým porovnat si své schopnosti s ostatními soutěžícími. Dalším z cílů je zvyšováním branných dovedností ovlivňovat vědomí dětí a mládeže směrem k zajišťování obranyschopnosti ČR.

Cílem projektu je, formou nabídky střeleckých akcí, konfrontovat dosaženou úroveň v oblasti branné výchovy u účastnících se jednotlivců a soutěžních kolektivů z jednotlivých míst Středočeského kraje a vzhledem otevřenosti plánovaných akcí i z ostatních částí České republiky. U jednotlivých věkových kategorií poskytnout možné náměty k dalšímu rozvíjení branné oblasti v místech působení jednotlivých subjektů. Dále pak s vytvářením pozitivního vztahu k Armádě České republiky s orientací na vojenské povolání.

Střelecká liga tak i nadále rozšiřuje povědomí o střeleckých klubech a ukazuje možnosti jak i nadále rozvíjet základy střeleckého sportu, střeleckou techniku, zvyšování jejich fyzické a psychické zdatnosti a v neposlední řadě se zaměřit i na rozšiřování členské základny v tomto odvětví a dovedností, které jsou při provozování tohoto sportu nezbytné.

Vzájemně se soutěžilo ve střelbě ze vzduchovky a vzduchové pistole. Střílelo se na terče s obrysem člověka ve stoje a i vleže. Účastníci stříleli z různých vzdáleností a zjišťovali, že čím jsou dál od terče, tím se jim hůře trefuje. Při střelbě bylo hrobové ticho a všichni se báli promluvit, aby střelce nevyrušili z jeho soustředění. Tuto akci bralo mnoho účastníků velmi vážně a o přesnosti střeli se dokázali i dohadovat. Na tuto akci přišli spíše starší účastníci a ověřili si, že jejich zkušenosti z vojny jim k něčemu byly.

V době, kdy soutěžící měli mezi jednotlivými disciplínami volný čas, jim bylo umožněno vyzkoušet si další směry branných dovedností jako je arsoft, paitball a millitary geocaching.