Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Střelecká liga v Kostelci nad Labem

25.10.2014

V Kostelci nad Labem se dne 18. 10. 2014 uskutečnilo třetí kolo střelecké ligy, která byla pořádána za velké finanční podpory Ministerstva obrany ČR. Jedním z cílů této akce je dát možnost dětem, mládeži i dospělým porovnat si své schopnosti s ostatními soutěžícími. Dalším z cílů je zvyšováním branných dovedností ovlivňovat vědomí dětí a mládeže směrem k zajišťování obranyschopnosti ČR.

Cílem projektu je, formou nabídky střeleckých akcí, konfrontovat dosaženou úroveň v oblasti branné výchovy u účastnících se jednotlivců a soutěžních kolektivů z jednotlivých míst Středočeského kraje a vzhledem otevřenosti plánovaných akcí i z ostatních částí České republiky. U jednotlivých věkových kategorií poskytnout možné náměty k dalšímu rozvíjení branné oblasti v místech působení jednotlivých subjektů. Dále pak s vytvářením pozitivního vztahu k Armádě České republiky s orientací na vojenské povolání.

Toto kolo bylo uskutečněno našimi mladými členy a ti se snažili udělat kolo trochu veselejší. Tentokrát se nestřílelo do terčů s obrysem člověka, ale do terčů s obrázky lovné zvěře. Nejvíce si účastníci vybírali obrázky s kachnou divokou, u kterých naši instruktoři zvládali i žertovné „kdákání“. Další zvířátka nepřišli, ale nezmar. Všechny terče se zvířátky byly úspěšně rozstříleny, nezůstal ani jeden bažant, srnec, zajíc či prase divoké. Na této akci se zabavili i děti, které obzvlášť pobavili vtipné zvuky našich instruktorů. Tato akce byla velice vydařená a účastníků po celou dobu stále přibývalo. Diplomy byli účastníkům, psány právě na terče s obrázky lovné zvěře.

V době, kdy soutěžící měli mezi jednotlivými disciplínami volný čas, jim bylo umožněno vyzkoušet si další směry branných dovedností jako je arsoft, paitball a millitary geocaching.