Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Střelecká liga v Čimelicích

25.9.2014

Na táborové základně Středočeské krajské organizace Pionýra se dne 20. 9. 2014 uskutečnilo druhé kolo střelecké ligy, která byla pořádána za velké finanční podpory Ministerstva obrany ČR. Jedním z cílů této akce je dát možnost dětem, mládeži i dospělým porovnat si své schopnosti s ostatními soutěžícími. Dalším z cílů je zvyšováním branných dovedností ovlivňovat vědomí dětí a mládeže směrem k zajišťování obranyschopnosti ČR.

Cílem projektu je, formou nabídky střeleckých akcí, konfrontovat dosaženou úroveň v oblasti branné výchovy u účastnících se jednotlivců a soutěžních kolektivů z jednotlivých míst Středočeského kraje a vzhledem otevřenosti plánovaných akcí i z ostatních částí České republiky. U jednotlivých věkových kategorií poskytnout možné náměty k dalšímu rozvíjení branné oblasti v místech působení jednotlivých subjektů. Dále pak s vytvářením pozitivního vztahu k Armádě České republiky s orientací na vojenské povolání.

Toto druhé kolo naší střelecké ligy se uskutečnilo za velmi nepříznivého počasí, po celou dobu se střídalo slunce s deštěm, takže všichni neměli stejné podmínky, ale to nikomu příliš nevadilo. /část byla velká a u všech účastníků panovala dobrá nálada a hravost. Pro děti, které nesoutěžili, byl navíc připravený stánek s omalovánkami. Děti si mohly vymalovat obrázek pionýrského psa, který měl mnoho podob. Nejvíce děti, ale požadovali psa poznání. Naši střelci si vedli velice úspěšně a mnohokrát byl terč zasažen. V závěru se přidali i vedoucí a soutěžili s účastníky, kteří se umístili na stupínku vítězů. Soutěžilo se o to, kdo bude mít lepší mušku. Bohužel naši vedoucí byli poraženi, jedním starším pánem, který moc rád vzpomínal na vojnu. Jeho střelba se neobešla bez vtipných příběhů z jeho života. Všichni účastníci naslouchali a při závěrečném opékání buřtů se toto vyprávění velice hodilo.

V době, kdy soutěžící měli mezi jednotlivými disciplínami volný čas, jim bylo umožněno vyzkoušet si další směry branných dovedností jako je arsoft, paitball a millitary geocaching.