Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Středočeská krajská rada Pionýra

 

 

„Tvoří ji delegáti pobočných spolků v působnosti KOP, přičemž každý z nich zastupuje jedním hlasem každých započatých 30 registrovaných členů. Krajská rada Pionýra je svolávána předsedou krajské organizace Pionýra minimálně jedenkrát ročně.“

 

Krajská rada Pionýra:

  • hodnotí, plánuje a řídí činnost krajské organizace a svého výkonného výboru, zřizuje své pracovní orgány (sekce), jmenuje jejich vedoucí a členy, rozhoduje o zřízení či zrušení kanceláře krajské organizace Pionýra;
  • volí a odvolává předsedu KOP a hospodáře-ekonoma KOP, přičemž právní účinky této volby nastávají nejdříve dnem doručení protokolu o volbě do sídla Pionýra (hlavního spolku), tito se automaticky stávají členy VV KRP, další členy výkonného výboru krajské rady Pionýra, předsedu a členy kontrolní komise krajské organizace Pionýra – viz článek VI.C.8.e);
  • schvaluje a mění jednací řád krajské organizace Pionýra, vnitřní směrnice krajské organizace a další předpisy, platné v územní působnosti KOP (viz článek X.), a přijímá další rozhodnutí, která jsou jí svěřena těmito stanovami;
  • schvaluje účetní závěrku a rozpočet KOP;
  • schvaluje návrh na udělení souhlasu k prodeji nemovitého majetku, prodeji movitého majetku a poskytnutí daru;
  • schvaluje návrh na sloučení krajské organizace Pionýra s jiným pobočným spolkem, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů KRP.

 

Delegáti Pionýrských skupin v krajské radě:

6. pionýrská skupina Kolí­n Jiří­ Žďára
Martin Kudláček
7. pionýrská skupina Potočci Kladno Daniel Lev
8. pionýrská skupina Pří­bram Vladimí­r Bří­žďala
13. pionýrská skupina Kladno Josef Mach
Pionýrská skupina Beroun – Závodí­
Zlata Marešová
Miroslav Hrbáček
Květoslava Hrbáčková
Petra Zavadilová
Pionýrská skupina Beroun 1 Daniela Hodaňová
Tereza Hodaňová
Pionýrská skupina Čáslav Jakub Hanuš
Roman Pavka
Ondřej Pavelka
Kamila Pavková
Pionýrská skupina Jince Miroslav Maršálek
Václav Zeisek
Pionýrská skupina Klub dětí­ Bublinka Dagmar Lechmanová
Pionýrská skupina Klub dětí­ „Dobrovice“ Adéla Šimůnková
Aneta Zavřelová
Hana Šilhavá
Pionýrská skupina Kosova Hora Libuše Jiránková
Pionýrská skupina Lubná Jiřina Laitnerová
Miluše Palkosková
Pionýrská skupina Mladý Vodák Eliška Těší­nská
Petr Chalupa
Václav Nejedlo
Lenka Kadlecová
Miroslav Mejzr
Pionýrská skupina MOV Střelka Martina Fleigerová
Jiří­ Vostřel
Pionýrská skupina Kamýk nad Vltavou Zdeňka Recmanová
Martin Recman
Pionýrská skupina Nymburk 2 Josef Krupička
Pionýrská skupina Osmička Bohuslav Kühnel
Pionýrská skupina Paprsek Unhošť Tomáš Bubení­k
Petr Froněk
Tomáš Froněk
Jiří­ Rous
Pionýrská skupina PC Florbalová akademie MB – výcvikové středisko florbalu Středočeského kraje Tomáš Suchý
Radka Džbánková
Jan Planý
Petra Dostál
Jiří Diblík
Pionýrská skupina Speciálních sil – AČR Tomáš Suchý
Pionýrská skupina „Pětka“ Trubská Martin Pavlí­ček
Pavel Vlasák
Pionýrská skupina Počaply Petr Roubal
Petr Beránek
Pionýrská skupina RAK Rakovní­k Blanka Holopí­rková
Iva Lechnerová
Václav Tvrdý
Pionýrská skupina Švermováček Libuše Bendová
Lukáš Masopust
Zdeňka Zaplatíková
Marie Protivová
Alena Šefflová
Pionýrská skupina Veteráni Kladno Josef Chládek
Hana Marešová
Pionýrská skupina Antonína Pacovského Žebrák Zuzana Klimtová
Pionýrská skupina 1.PTS Táborník Ml. Boleslav Tomáš Suchý
Antonín Hyka
Marta Podolská
František Pavlíček
Martin Hejnák
Kamila Podolská
Pionýrská skupina Akademie sportu Jiří Diblík
Pionýrská skupina Restart Kateřina Suchá
Pionýrská skupina Výsadkáři 8280 Tomáš Myšlan
Pionýrská skupina Myšáci Petra Fejtová