Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Finále soutěže folklorních tanečníků

Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Folklorní tance, což je jediná otevřená soutěž v oblasti folkloru v ČR, se už podvanácté konalo v Přibyslavi na Vysočině (18. – 20. 11.). Akce byla zahájena netradičně komponovaným pořadem Z muzikálu do muzikálu. V devatenácti soutěžních a dvou nesoutěžních vystoupeních se pak představilo 312 účastníků z pěti krajů. Kromě zpěvu a tance pro ně byly nachystány i další kulturně-historické aktivity v Přibyslavi, Polné a Havlíčkově Brodě.

Již tradičně navštívili akci i maďarští hosté, kteří tentokrát přijeli ze Szekszárdu a Madarasi. Kromě svých tanečních a hudebních vystoupení také vyjádřili zájem a vůli spolupracovat na výměnách souborů i v roce 2017. Děti měly také možnost naučit se od hostů i některé odlišné taneční prvky, které náš folklor nepoužívá. Jako v předchozích letech byl zprostředkován přímý přenos soutěže na Internetu, který sledovaly stovky rodin zejména v Maďarsku.

Porota, kterou tvořili odborníci na folklorní tanec (předsedkyně Mgr. Zuzana Kmoníčková, Ing. Bohuslav Voda a Josef Dospěl), po skončení soutěže spolu s vedoucími souborů rozebírala jednotlivá vystoupení. Kromě tohoto hodnocení byla přínosná i výměna zkušeností mezi soubory. Po vyhodnocení všech vystoupení nominovali pořadatelé a odborná porota soubor Okřešánek Okříšky na vystoupení v rámci koncertu Děti dětem.

Velice děkujeme za pomoc a spolupráci Pionýrským skupinám Mláďata Chotěboř, Jiřího Wolkera Havlíčkův Brod, Výšina Havlíčkův Brod, dále za práci tlumočníka pana Ing. Jozefa Domonkoše, zvukařů a osvětlovačů. Děkujeme i moderátorům Petrovi Dajčovi a Ludmile Ďoubalové a také partnerům akce (Kraj Vysočina, Pionýr, město Přibyslav a KZMP).

Vysoce hodnotíme nové grafické zpracování diplomů a pamětních listů, bannerů pro republikové finále, cen pro soutěžící. Jsme rádi, že Pionýrský Sedmikvítek opět zaujímá pevné místo v našem spolku a těšíme se na rozvoj oblastních kol v jednotlivých krajích.

Vítězové dle kategorií
I. Kamýček
II. Okřešánek
III. Okřešánek
IV. Vysočan
V. Pantlék
VI. Ifjú Szív (Mladá srdce), Maďarsko

Fotky z této i dalších soutěží Pionýrského Sedmikvítku najdete na našem facebooku.