Středočeský kraj

Středočeská krajská organizace Pionýra

Opustil nás Karel Krtička

I když se smutné zprávy šíří zpravidla rychle - pokud by někdo nevěděl... Pamětníci si při vyslovení přezdívky Krtek vybaví spíše než našeho krajského předsedu, novináře a letitého oddíláka Karla Krtičku.

Kdo jste ho znali, neformálně, prosím, vzpomeňte, Krtek-Karel si nikdy na oficiality příliš nepotrpěl. Ale vzpomínku za léta táboření, oddílácké i novinářské činnosti, za přínos pionýrské činnosti a v neposlední řadě i za vedení naší Mozaiky, si zaslouží.

Pro nepamětníky jen doplním, že Karel patřil k úzkému vedení (samostatného) Pionýra v letech 1968-70. Přes trest, který ho za jeho tehdejší činnost stihl, na organizaci nezanevřel a svými příběhy o oddílu Lvíčat, nabízel čtenářům (Mladého světa, blahé paměti) jiný pohled na pionýrskou činnost než byl ten velmi oficiální. V tom byl nepřekonatelný.

Čest jeho památce.

Text převzat z FB od Martina Bělohlávka.